ἐλεῶν

ἐλεῶν
ἔλεος
pity
neut gen pl (attic epic doric)
ἐλέα
reed-warbler
fem gen pl
ἐλεάω
pres part act masc voc sg
ἐλεάω
pres part act neut nom/voc/acc sg
ἐλεάω
pres part act masc nom sg (attic epic ionic)
ἐλεάω
pres part act masc nom sg (attic epic doric ionic)
ἐλεᾶς
bird
masc gen pl (attic epic doric)
ἐλεέω
to have pity on
pres part act masc nom sg (attic epic doric)
ἐλεός
kitchen table
masc gen pl
ἐλεός
kitchen table
neut gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Ἐλεών — masc nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐλεῶν' — Ἐλεῶνα , Ἐλεών masc acc sg Ἐλεῶνι , Ἐλεών masc dat sg Ἐλεῶνε , Ἐλεών masc nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐλέων — Ἔλεος fem gen pl Ἔλεος masc/neut gen pl Ἔλεος masc gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐλέων — ἔλεος pity masc gen pl ἐλεάω imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ἐλεάω imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἑλέων — Ἕλος neut gen pl (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑλέων — αἱρέω take with the hand fut part act masc nom sg (epic doric ionic aeolic) ἕλη fem gen pl (epic ionic) ἕλος marsh meadow neut gen pl (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐλεῶνα — Ἐλεών masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐλεῶνι — Ἐλεών masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐλεῶνος — Ἐλεών masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐλεῶσιν — Ἐλεών masc dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”